Gudstjenester

28.01.2018 09.00
04.02.2018 10.30
11.02.2018 14.00

Ældrecafé i Faster Kirkehus

Hvem:       60 år og ældre

Hvad:        Hyggeligt samvær med snak og kaffe 
                 Kreative sysler og spil
                 Sang, tanker om livet og en masse andet
                 Et fællesskab der favner bredt - her er plads til
                 forskelligheder, tag gerne naboen med!

Hvornår:   Onsdage i ulige uger fra kl. 9.30 - 11.30
                 næste gang d. 17/1

Kørsel:     Der er mulighed for kørsel både ud og hjem ved
                behov - kontakt senest dagen før
                Elsie og Poul Holm tlf. 6178 4055 eller
                Jørgen Jensen tlf.  6171 4058

Jeg glæder mig til at have fællesskab med jer!

Anette Overgaard
Kirke og kulturmedarbejder i Faster Kirke
tlf. 2380 0069

Minikonfirmander

I januar er det blevet tid til opstart af dette års minikonfirmander.

Minikonfirmandundervisning er for elever i 3. klasse, hvor der gennem leg og læring opnås en større fortrolighed med kristendommen.

Traditionen tro har minikonfirmanderne afslutning til gudstjenesten palmesøndag den 25. marts.

Simon Møller Olesen

 

 

Fastelavnsfest

Den 11.februar kl. 14.00 i Aktivitetshuset

Festen starter med Cafegudstjeneste kl. 14.00 og derefter slår vi katten af tønden.

Prisen er 40.00 kr. for voksne og 20.00 kr. for børn under konfirmationsalderen.

Der uddeles præmier til kattekonge og dronning i 5 aldersgrupper.

Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i hele arrangementet.

Arrangører

Aktiv Faster, Faster forsamlingshus og Faster menighedsråd.